Какво е аутсорсинг ?

Износ на производство ( Аутсорсинг )

Износът на производство, какъвто го познаваме днес, е прогресия на идея, съществуваща още в ранните пероди на търговията. Терминът „аутсорсинг“ се налага като официално бизнес определение едва 1989 г. През 90-те години все повече организации започват да се фокусират върху необходимостта от оптимизиране на финансовите ресурси и най-вече намаляването на разходи. С разрастването на дейността при по-голяма част от компаниите се наблюдава

 

наложителността от определяне на ясен стратегически фокус. Поради тази причина една от основните мерки, които масово се предприемат, е възлагането на функции, необходими за управлението на съответната компания, които обаче не са пряко свързани с основната дейност. Най-общо изказана т.н. изнесена дейност може да се обобщи по следния начин: „използване на външни ресурси за дейности, които обичайно се изпълняват от персонала на конкретения фирмен отдел. Аутсорсингът е метод, посредством който организацията чрез договор възлага на специализирани фирми някоя от своите дейности, а в някои случаи се наблюдава и прехвърлянето на служители.
Все повече мениджъри договарят аутсорсинг услуги с подизпълнителни фирми, предоставяйки им реализирането на счетоводни услуги, управлението на човешки ресурси, обработката на данни, дистрибуцията или цялостна организация на фирмения ред.

Защо компаниите аутсорсват ? Ето някои от най-често срещаните причини:

 • Намаляване и контрол на оперативните разходи;
 • Фокус на мениджмънта върху основните аспекти за развитие;
 • По-широка достъпност до световните нововъведения;
 • Спестяване на време;
 • Компенсиране на недостатъчни вътрешни ресурси;
 • Споделена отговорност на фирмения риск;

Основни фактори, влияещи върху успешения аутсорсинг:

 • Ясно определяне на целите и задачите на организацията;
 • Съставяне на стратегическа визия и фирмен бизнес план;
 • Избор на подходящ аутсорсинг доставчик;
 • Текущо управление на бизнес сътрудничеството;
 • Коректно изготвени договорни отношения;
 • Краткосрочен финансов контракт;

Освен гореизброените предимства от съществена значимост за успешното развитие при аутсорсинга на бизнес процеси е наличието на отворен по тип комуникативна система и възможността за постоянна изпълнителна подкрепа.

Аутсорсинг – Ключът към успешното управление!

Ако искате нещата да бъдат свършени навреме, прецизно и ефективно, тогава първото нещо, което трябва да направите е да оцените себе си и своите възможности. Открийте това, в което сте наистина добър и действайте! Няма смисъл да извършвате всички малки дейности, за да върви бизнесът Ви успешно. Сами ще забележите, че отделяте повече време за завършването на една дейност в сравнение с друга. Това е така, защото самите Вие не сте толкова сръчни и опитни във всички задачи. Защо тогава губите времето си и забавяте прогреса на своя бизнес?

Най- добрият начин да постигнете целите си, поставени във Вашия сектор, е да използвате аутсорсинг услуги, за да постигнете по- добри резултати посредством хора, които притежават по-добри умения в конкретната дейност. Също както някои хора не познават Вашите умения, подобно на тях и Вие нямате възможността да извършвате нещата, в които те са достатъчно добри. Фактите трябва да бъдат осъзнати и използвани, за да постигнете победа в своя собствен бизнес. Това е причината много предприемачи да формират бизнес отношения със съветници, корпоративни адвокати, специалисти и различни BPO организации, които да изградят маркетинговите им стратегии.

На какви преимущества ще се наслаждавате?

Най-ценното преимущество на аутсорсинг услугите е спестяването на ценно време. Още повече, че времето, което изразходвате, за да извършвате нещата, в които сте добри, създава ефективност, която помага за да изградите своя бизнес. Друг проблем, който се елиминира, е потенциалната вероятност да сгрешите в област, където нямате опит. Но, ако възложите проекта си на професионален контактен център, предлагащ 100% коректни услуги, рискът намалява значително, а печалбите със сигурност ще се увеличат.

SEO оптимизацията, съвместно с умело организирано разпределение на дейността в конкретната индустрия, е ключът за успех, особено за малкия бизнес. В текста по-долу се посочва лесен метод на разпределяне на работата към най-ефективната BPO организация. На първо място се нуждаете от информация в какво точно сте много добри и колко време Ви отнема да извършите правилно и безупречно съответната задача. Просто следвайте няколко прости стъпки:

Делегирайте работа за максимални резултати:

 • Открийте най-експедитивния контактен център, с опит в дейността, която желаете да прехвърлите;
 • Ако имате намерение да изнесете производството си чрез аутсорсинг компании, разберете дали фирмата се нуждае от допълнителни инструкции или създаване на процеси;
 • Свържете се с най-добрия аутсорсинг партньор, притежаващ изграден модел на работа в предлагането на услуги, въпреки че може да Ви струва повече.
 • Свържете се с най-добрия аутсорсинг партньор, притежаващ изграден модел на работа в предлагането на услуги, въпреки че това може да Ви струва повече.

Аутсорсинг в България

Аутсорсинг фирми следят имиджа на своите клиенти във фейсбук – новата услуга привлича американски компании в България

Нова услуга привлича американски компании в България, съобщи една от водещите аутсорсинг компании в Източна Европа. Новата услуга се нарича наблюдение на социалните медии и помага на компаниите да измерят по-добре популярността на своя бранд, както и да демонстрират ангажираност с общността на своите клиенти от всички краища на света в областта на социалните медии като Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, блогове и форуми. Аутсорсинг компанията следи милиони съобщения, коментари и мнения в интернет пространството и филтрира тези, в които се споменава името на фирмата, марката, продуктът или всяка друга предварително зададена ключова дума.

Данните се обработват и класифицират, а информацията се анализира подробно и след това се организира под формата на различни доклади. Освен това операторите могат да комуникират с потребителите, да създават ново съдържание или просто да се ангажират с лоялните клиенти на марката, както и да реагират на негативни и кризисни онлайн кампании с помощта на една интегрирана платформа. Услугата се предоставя на различни езици, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Това е изцяло ново решение, което едва навлиза в световната аутсорсинг индустрия.  Диалогът относно социалните мрежи е много важен за имиджа на компаниите, както и за детайлното разбиране на нуждите и очакванията на клиентите – това, което им харесва или това, от което са разочаровани. Този тип комуникация предполага определен профил и ниво на компетентност на служителите, бърза реакция и отзоваване при произтичащи въпроси и коментари. Това е именно силата на такъв тип аутсорсинг компании – имат квалифициран човешки ресурс и разполагат с технология, необходима за обработването на огромно количество информация, за да се осигури качество, което да осигури добавена стойност на даден бранд.

В момента има над 800 милиона активни потребители на Facebook, повече от 120 милиона членове в LinkedIn и 460 хиляди нови профили, създадени в Twitter всеки ден.

Аутросорсинг в България

Най-голямото европейско събитие за електрона търговия – „E-търговия“ в Париж, се проведе между 13 и 15 септември в Париж и събра над 550 изложители и повече от 30 000 посетители от всички краища на света. България беше представена на събитието от родни представители на аутсорсинг бизнеса.

Аутсорсингът спестява

Компаниите, които успешно създават и поддържат високо пазарно ниво година след година, са рядкост. Мнозина се опитват, но едно скорошно проучване, в което са включени 2000 компании, установява, че едва една на всеки десет фирми е постигнала траен и печеливш растеж. Една от дейностите, които поставят такива печеливши компании на по-предно място от другите, е това, че те често използват по-иновативни начини за работа и комуникация, отколкото техните конкуренти.

В самото начало аутсорсинг и офшоринг дейностите се свеждат до мерки за намаляване на разходите, но компаниите, които изграждат реално високо реноме, ги използват за далеч по-стратегически цели – да достигнат до алтернативи, които за момента не са намерили или укрепване на вече съществуващите възможности. 85% от тези компании използват аутсорсинг бизнеса като извор на стратегическо разрастване в цял свят, както и за по-бързото внасяне на нови пазарни продукти. Така се подтиква развитието на един своеобразен бизнес модел на иновациите. С други думи, такива компании са преминали далеч отвъд намаляването на разходи посредством аутсорсинга.

Въз основа на някои изследвания, както и на опита с клиенти, се установява, че водещите компании използват външни подизпълнители за свои бизнес дейности (аутсорсинг/Outsourcing) с цел изграждане на пет
стратегически способа.

 • Участие в глобалната бизнес среда. Недостигът на персонал може да възпрепятства способността за разрастване на дадена фирма, особено сред развиващите се пазари.
 •  Изграждане на партньорства, които създават качество и намаляват потенциалния риск. Въпреки че аутсорсинг бизнесът крие риск, много компании продължават да поддържат близки отношения с подизпълнителите си. Истината е, че просто трябва да се установи добър контрол. Ключът за ограничаване на потенциалните проблеми е своевременната реакция и предотвратяване на повторното му появяване.
 •  Улавяне на новите възможности на регионалния пазар. С появяването на нови пазари, компаниите трябва да заявят присъствие в тях преди своите конкуренти.
 •  Прилагане на иновативни подходи за по-бързото достигане до пазара. Представянето на нови продукти преди конкурентни компании е от критично значение за фирми, произвеждащи потребителски продукти в един динамичен пазар.
 •  Разчупване на традиционните бизнес модели. След отдаването за подизпълнение на производствените си процеси през 2000г., тайванската компания за компютри, чрез подхода си за използване на източници на човешки ресурс, успява да се превърне във втората по големина фирма за производство на компютри. Тази бизнес политика доведе до повече продажби и по-голям пазарен дял за компанията. Нейните 6800 служители се равняват на по-малко от една десета от работната сила на най-големия им конкурент.