Естонската криптовалута “еѕtсоіnѕ”

Първата виртуална валута е Bitcoin. Когато бе създаден през 2009 г., той е трябвало да действа като пари в брой, като система за разплащане от партньор към партньор, но той придоби по-различна форма. За да спечели Bitcoin, човек трябва да копае, което включва използването на енергия от вашия компютър за поддържане на технология, наречена blockchain. Затова криптовалутата действа като награда за използваната изчислителна мощност. Тъй като все повече хора започват да се интересуват от работата на Bitcoin, той започна да се търгува като финансов актив.

Естония е неголяма страна, намираща се в Европа. Тя може да се превърне в първата държава, притежаваща своя подобна валута. Макар, че е една от най-малките страни в Европа, тя инвестира огромни средства в усъвършенстването на електронната сфера. Правителството й планира да създаде и да регулира законово използването на първата дигитална валута. Това заявява Каспър Косюс, мениджър директор на системата на малката страна. Това информира в своя онлайн платформа Kacпъp Kocюc, който е мениждър директор на програмата на Естония е-Rеѕіdеnсу. Чрез реализирането на този проект хора от всички страни ще могат да станат „виртуални” граждани на държавата. Правителството се ангажира с изработването на дигитални паспорти, които да дават възможност на потребители от цял свят да стартират инвестиционен бизнес там. По негови думи криптовалутата ще бъде наречена Еѕtсоіnѕ, като идеята е тя да се използва точно от е-гражданите от различни страни. Според него, пускайки вируталната валута в обръщение ще може да се изгради по-едър фонд за онлайн бизнес.

Естонското правителство предвижда този план да бъде осъществен чрез първично предлагане на монети Іnіtіаl Соіn Оffеrіng (ІСО), което е аналогично на първичното разпространение нa aĸции (ІРО). Разликата е, че при него още не е създадена никаква регулаторна форма, за разлика от международния фондов пазар. Целта е новите виртуални пари да се разменят срещу вече приети.

Според експерта средствата, набрани от първичното разпространение на монети, ще се уползотворят за субсидирането на частни и публични организации. На този етап Еѕtсоіnѕ е все още проект.