Морски транспорт. Основни характеристики

Морският транспорт заема значителен дял в сферата на услугите, предоставяни от транспортните фирми. Делът му надхвърля 80%. Това е пряко следствие от неговите предимства, както от технико-икономически, така и от експлоатационен характер.

Основните предимства бихме могли да обособим по следния начин:

  • Ниска себестоиност и икономичност. Предвид голямата товароподемност, както и ниските разходи за гориво на единица товар.
  • Висока производителност на труда. Същата е обословена от предходното предимство – големи капацитетни способности на транспортните средства, които придават обемност на превоза.
  • Характеристиките на морските пътища като естественост и неограниченост. Единствените разходи, които подлежат на плащане при осъществяване на този вид транспорт са такси при преминаване през проливи и канали. Такива са Босфора, Дарданелите, Суетският канал, Панамския и др.
  • Морският транспорт е сред най-екологично чистите форми на транспорт
    Редом с предимствата на този вид транспорт, следва да изтъкнем неговите недостатъци. А те са следните:
  • Факторът време – морският транспорт е един от най-ниско скоростните транспорти. Изключително неподходящ за бързоразвалящи се стоки. Времето, което е нужно за обработка на корабите в пристанищата също е значително. Този вид транспорт е неконкурентен спрямо факторът време.
  • Наблюдава се сравнително бързо амортизиране на корабите

Съществуват различни видове транспортни средства по море. Танкерите превозват петролни продукти. Балкерите са за насипни товари и представляват 27% от всички кораби. Баллк-танкерите за за смесени товари – насипни и петролни продукти. Съдовете, които превозват генерални товари възлизат на 13% от общата бройка, а превозът в контейнери се осъществява от контейнеровози, които са 5.5% от всички видове превозни средства по море. Газовите са едва 2.5%. Те са предназначени за превоз на втечнен газ. Химовозите са 1.5% от общата бройка.

Съществува и квалификация на танкерите спрямо товароподемността и водоизместването. Те биват: малки, медиум, ларж, вери ларж, и ултра ларж.