Съвети как да получите кредит с нередовни доходи?

Един от основните фактори, които влияят върху шансовете ви за получаване на заем, е стабилният доход. Но какво, ако управлявате собствен бизнес или сте на свободна практика, която работи по договори за гражданско право и доходите ви варират от месец на месец? Проверете как банката оценява тази ситуация и какво можете да направите, за да увеличите кредитоспособността си.

Преди банката да ви отпусне заем, тя трябва да провери дали ще можете да го върнете. Парични, ипотечни или консолидационни заеми се отпускат след подробен анализ на кредитоспособността. И това се влияе от стабилността на вашите доходи. Банките предпочитат трудови договори (за предпочитане за неопределен период), тъй като те са най-трудни за прекратяване и водят кредитополучателя до загуба на доход. Това обаче не означава, че ако имате нередовен доход, основан на договор за гражданско право или управлявате бизнес, не можете да получите заем. Проверете как да го направите!

Заем и мандатен договор или за конкретна работа

За да кандидатствате за заем, докато работите по договор за гражданско право, трябва да спечелите поне 6 месеца. Не забравяйте, че банката ще вземе предвид средния ви доход, така че ако печелите повече през даден месец и по-малко през друг, в крайна сметка има значение средната ви печалба да е достатъчно висока в сравнение с исканата сума на заема.

Често се отпускат парични заеми онлайн за такива малки суми, така че всичко, което трябва да направите, е да потвърдите приходите си с извлечението си по сметката. Сертификат за доходи не се изисква.

Заем и собствен бизнес

На свой ред, за да може банката да приеме заявлението на предприемача, той трябва да работи поне 12 месеца. Благодарение на това финансовата институция може да проверява приходите и разходите през цялата година. И тук са важни средните доходи за целия период и цялостният положителен финансов резултат. Условията на ипотечния или паричния заем, които трябва да бъдат изпълнени, за да се получи финансиране, също са такива, че операциите не могат да бъдат преустановени или да имат престой.