DMCA

hebros.eu е в съответствие със Закона за авторските права в цифровото хилядолетие ( „DMCA“). Нашата политика е да отговорим на всякакви съобщения за нарушения и да

предприем съответните действия по Закона за авторските права в цифровото хилядолетие ( „DMCA“) и други закони за интелектуална собственост. Ако имате авторски права върху

материал и той е бил публикуван в hebros.eu, без ваше знание и позволение, то моля уведомете ни незабавно, за да можем да преприемем мерки за отстраняване на авторският материал.

Следните елементи трябва да бъдат включени във вашия иск нарушение на авторските права:

  • Представяне на съответните доказателства за авторски права над съответния материал.
  • Осигуряване на достатъчно информация за контакт, за да можем да се свържем с вас (валиден имейл адрес).
  • Заявление, че жалбоподателят има достатъчно основания да смятаме, че използваният материал е авторски
  • Изпратете писмено констатираното нарушение посредством формата за контакт.

Ние ви информираме, че след изискване от Ваша страна, материалът който е в нарушение на авторските Ви права ще бъде премахнат от сайта ни.

Пишете ни на business[at]hebros.eu

Моля, изчакайте 1-2 работни дни за отговор по имейл.

Leave a Reply