Имате нужда от финансов консултант?

Получаване на финансов съвет от консултант

При избора на финансов продукт е важно да знаете кой какво предлага и какво най-добре би задоволило нуждите Ви. Има два начина да разберете това. Можете да:

съберете информация от банките и други финансови институции, финансови посредници, рекламите или Интернет или да получите финансов съвет директно от анализатор или така наречените лични финансови консултанти, които все още се срещат рядко в България.

Когато се опитате сам да събирате информация, ще разберете това, което разбират всички останали – вашата лична финансова ситуация е уникална, а повечето продукти не отговарят на нея. Поради тази причина финансовият съвет си остава по-добрата алтернатива.

Финансов съвет е, когато някои е изследвал индивидуалните нужди и е преценил и препоръчал финансови продукти, подходящи за Вас.

Фирмите, които предлагат финансови съвети, подлежат на контрол от Комисията за Финансов Надзор, както и техните агенти.

Имате ли нужда от финансов съвет?

Планирате ли да направите ипотека, да започнете да спестявате за пенсия или да купите друг финансов продукт? Нуждаете ли се от финансов съвет за да разберете кой продукт Ви е нужен?

Финансовият консултант може да Ви посъветва как да управлявате парите си като цяло, или да Ви помогне за конкретни нужди, например, ако започвате да спестявате за пенсиониране.

Той може да Ви предложи:

• съвет и да препоръча продукт след като обсъдите Вашите нужди и финансовото Ви положение (при това ще го направи писмено); или да Ви предложи:

• информация по редица продукти, от които да изберете, след като Ви е задал въпроси.

Преди да се консултирате със съветник, ще трябва да помислите за Вашите нужди и желания.
Имате ли нужда от:

• някой да Ви препоръча определен вид ипотека, пенсия, застраховка или място, където да вложите дългосрочно парите си, както и конкретна фирма, която да предлага тези услуги; или

• някой да Ви даде информация за различните продукти и техните доставчици, така че Вие сам да направите избора си; или нито едно от гореизброените – Вие сте доволен да прочетете за отделните продукти и да направите собствено проучване, в резултат на което да направите избор.

НЕ е задължително да се консултирате със съветник преди да купите финансов продукт, но в такъв случай може да изберете нещо, което не е напълно подходящо за Вас.

Финансовият съветник ще Ви зададе въпроси относно заемите Ви, спестяванията, дали семейството Ви е защитено и други.

Преди да посетите финансов консултант

Помислете от какво имате нужда и какво Ви интересува:

 • Зашита на дохода, в случай че се разболеете?
 • Заем, за да купите къща?
 • Спестяване за пенсиониране?
 • По-висок доход?
 • Инвестиране с цел натрупване на определена сума пари?

Проверете колко можете да отделяте настрана, за да постигнете целите си – например, може да искате да платите или да спестите:

 • конкретна сума всеки месец от доходите си;
 • еднократна голяма сума;
 • големи суми, когато можете да си го позволите;

Помислете за Вашето отношение към риска:

 • важно ли е да не рискувате да не загубите нищо от първоначалната инвестиция (Вашият капитал); или
 • можете да си позволите да загубите някаква част от капитала си, и склонни ли сте да приемете рискът това да се случи, ако така постигате по-висока възвръщаемост?

Необходимо е да предоставите лична информация на съветника, която ще му бъде от полза в оценката и препоръките, като:

 • данни за партньори, деца и лица под Ваше попечителство;
 • колко печелите и какви данъци плащате?
 • какви финансови продукти вече имате?

Как да получим финансов съвет?

Разберете от къде можете да потърсите съвет и каква услуга можете да очаквате.

Можете да получите финансов съвет от банките, застрахователни компании, други доставчици на финансови продукти, всички финансови посредници и от личните финансови съветници.

Личните финансови консултанти все още не се срещат в България. Те не са обвързани с определена финансова институция и дават безпристрастен съвет. Комисията за Финансов Надзор се очаква скоро да лицензира този тип консултанти.

Основен съвет: Финансов консултант може да Ви даде съвет и да Ви препоръча даден продукт след като обсъдите Вашите нужди и финансовото Ви положение. Повечето консултанти излагат писмено препоръките си. Тяхната цел е да Ви помогнат като Ви дадат най-подходящия за Вас съвет.

Консултантите са много добре запознати с различните продукти и това им позволява да Ви препоръчат подходящия за Вас продукт. Може да се опитате самостоятелно да съберете нужната информация за всички продукти, но това ще Ви отнеме много време. Всеки продукт има специфични особености, които трудно се откриват и разбират от неспециалисти.Затова ние Ви препоръчваме винаги да се съветвате с финансов консултант.

Къде да намерите консултант?

Обикновено можете да намерите ипотечни консултанти, застрахователни брокери и инвестиционни дружества на главните търговски улици или може приятели или роднини да Ви препоръчат.

Винаги проверявайте дали фирмата, до чиито услуги прибягвате, е включена в Регистъра на КФН и дали й е разрешено да предлага финансови продукти, преди да дадете парите си. Независими финансови консултанти все още не се срещат в България.