Изкуството да спонсорираш

Спонсорирането е изкуство, което се учи. То не е нищо повече от това да нарисувате картина на миналото, настоящето и бъдещето, като намерите място и за своята перспектива. Когато ви назначават в компанията, в която работите, вие знаете откъде идвате, къде се намирате в момента и къде искате да бъдете в бъдеще. След малко помощ от спонсора ви, постепенно свързвате възможностите, които ви предлага предпочетената от вас фирма, с представата за това къде искате да се намирате в бъдеще. Ако човек не вижда за себе си по-добро бъдеще в предпочетената от него компания за работа, то няма никакъв смисъл да започва работа в нея.

Как да станете добър спонсор?

  • Като начало опитайте да разберете хората какво в предишната им работа не им е било от полза.
  • Помогнете им да осъзнаят мястото си в момента и им посочете какви промени да направят.
  • Помогнете им да си изградят собствена представа за бъдещето.
  • Свържете възможностите им с тази представа.

Ако се стремите към положителен резултат в бизнеса си, като начало трябва да си създадете собствена организация, която да се основава на вашата лична бизнес-перспектива.

Как да го направите:

  • Оценете качествата на продуктите, които ще предлагате и собственото си желание и възможности да се занимавате с избрания бизнес.
  • Помнете, че личното ви самочувствие е най-важната част от презентацията ви. Или казано с други думи вие ще видите точно това, което сте проектирали върху клиента си. Ако излъчвате съмнение и вашият клиент ще се съмнява. Ако не сте сигурен в себе си и клиентът ви няма да е сигурен във вас. Дори най-малкото чувство на колебание създава несигурност, а тя от своя страна поражда колебание.
  • Затова запомнете, че първата част от презентацията ви започва още преди да сте се срещнали със своя клиент. Тя започва с това как се чувствате. Това, което казвате е само 10% от представянето ви, макар и да е много важно. Начинът, по който се чувствате е 80% от презентацията ви. Следователно той е определящият.

Втората критична стъпка на спонсорирането е цената, която ще защитавате пред клиентите си. Човек ще плати дадена цена, само ако се убеди в стойността на предлагания продукт.

Третата стъпка е самостоятелното разкриване. Ако задавате въпроси и оставите клиентите сами да разкрият пред вас какво всъщност им липсва, е още един начин да остойностите даден продукт. Въпросите дават отговори, а отговорите дават информация, която ще помогне на клиентите да оценят нещата. Например, ако зададете въпроса: „Какъв е настоящият ви план за финансова независимост?“, отговорът може да им помогне да осъзнаят, че всъщност нямат такъв. И да им покаже, че вашето предложение може да им предостави подобна възможност. Клиентите изпитват потребност да се убедят, че вашето предложение към тях е отправено персонално. Самостоятелното разкриване е важно, дори когато вие вече знаете техните нужди. Оставете ги да открият, че имат свои собствени нужди.

Четвъртата стъпка в спонсорирането е създаването на връзка между вас и вашия клиент. Колкото повече помагате на някой да открие и да осъзнае мечтите си, толкова по-силна става връзката помежду ви. Успешният мрежов бизнес се крепи на връзки. Мрежовият маркетинг е бизнес за хората, затова колкото повече връзки създавате помежду си, толкова по-голям ще е шансът ви за успешно спонсориране и за още по-успешно управление на фирмата ви. Без съществуването на емоционално обвързване – няма начин да предотвратите разпадането на една компания.
Ключът към спонсорирането не е в това колко пари правите, а колко хора упълномощавате, колко живота променяте, колко сърца отваряте към света, и на колко хора помагате да поемат в живота си по-удовлетворяваща посока.

Петата стъпка в спонсорирането е инициативата за действие. Вие не можете да покажете своите мечти и желания без някакво действие. А какво действие прилагате, зависи единствено от размера на мечтите ви.

Ако искате да заемете своето място сред най-успешните представители в индустрията, трябва да вземете наистина присърце целите си и да действате. Вашите цели проектират т. нар. „енергия“, тази, която създава „живинката“ в света.

Казано с други думи – тя дава живот на целите ви.