Как Biopak помага за увеличаване на корпоративната социална отговорност на бизнеса?

Корпоративната социална отговорност е съзнателното усилие, което една организация полага, за да окаже положително въздействие върху околната среда, икономиката и обществото. КСО има значение за клиентите и влияе върху крайните резултати на компанията. Темата е изключително обширна и има няколко различни аспекта, но в днешната блог публикация ще се съсредоточим конкретно върху една – намаляване на пластмасовия отпадък при потреблението на опаковъчни материали.

Доклад за глобална корпоративна устойчивост на Nielsen за 2018 г. установи, че потребителите на световните пазари са мотивирани да бъдат по-съвестни към околната среда при правене на покупки и потребление. Докладът установи, че 81% от респондентите смятат, че компаниите трябва да помогнат за подобряване на околната среда.

Имплементирането на еко опаковки в бизнеса е измерим начин за комуникация на КСО с клиентите. Компаниите, които искат да останат конкурентоспособни, трябва да използват опаковката на продуктите като канал за комуникация на своите усилия за КСО.

Засилването на КСО на компанията е начин тя да увеличи печалбите си, да повиши репутацията си сред потребителите и служителите и непрекъснато да стимулира иновациите в продуктите и услугите. КСО е важна практика поради множество причини, основната сред които:

  • Стимулира иновациите – КСО вдъхновява бизнеса да разработи начини да направят своите продукти и услуги по-устойчиви, което може да доведе до подобрения.
  • Клиентите го искат – Потребителите ще купят нещо, защото една компания подкрепя проблем, който има значение за тях. Нещо повече, те биха могли да откажат да закупят продукти или услуги, ако една компания подхранва проблем, който не е в съответствие с техните убеждения. За поколенията милениали и Z, чиято покупателна сила расте все повече с всяка следваща година, социално отговорните компании са изключително важни и се отличават сред останалите. Представителите на тези две поколения вярват, че компаниите трябва да инвестират в подобряване на обществото и да търсят решения, които да помогнат за тези подобрения. Компаниите трябва да споделят своите дейности, с които се стремят да окажат положително въздействие върху света, така че обществото да може лесно да види тези инициативи, които предприемат.
  • Важно е за служителите – Работа, носеща смисъл, е основен двигател на удовлетворението на служителите от работния процес. А какво носи повече смисъл от допринасяне за опазването на околната среда?

Освен това, чрез прилагане на КСО практки се спестяват финансови средства. Изборът на еко опаковки за бизнеса  като хартиени пликове, дървени еднократни прибори, картонени чаши от биоразградими и компостируеми материали, може да намали с тонове пластмасите от жизнения цикъл на опаковката на годишна база.

Какво КСО решение предлага Biopak за бизнеса Ви?

При нас можете да намерите широк спектър от еко опаковки за кетъринг бизнеса (ресторанти, хотели, кафенета, барове и други), подходящи за доставки на храна за вкъщи – чаши, чинии, кутии, пликове, прибори – всичките изработени от природосъобразни алтернативи на пластмасата: хартия, картон, дърво, захарна тръстика.

Корпоративната социална отговорност е от решаващо значение за устойчивото развитие в бъдеще. Нарастващото световно население и напрежението върху околната среда изискват компаниите да станат по-ангажирани в своите местни общности. Опаковъчната индустрия е много голяма и играе важна роля.

Наблюдава се все по-нарастваща тенденция в световен мащаб хранителните продукти и напитки да се опаковат с устойчиви материали, което води в последствие до растеж на пазара. Основен катализатор в този процес е появата на устойчиви опаковъчни материали, които намаляват въздействието върху околната среда, каквито можете да намерите и в нашия каталог.

Ние, от Biopak, вярваме в изграждането на по-устойчиво бъдеще за поколения напред. Вижте как можем да сме Ви полезни тук.