Как да напишете съобщение за пресата (Press Release)

Едно добре структурирано съобщение за пресата е прекрасен начин да си направите безплатна реклама с много малко усилия и без почти никакви разходи. Просто трябва да усвоите процеса за писане на интересни новини за вашата фирма, вашите продукти или услуги в един приемлив стандартен формат, и след това да разпространите съобщението по подходящия начин до различните медии.

Ще разгледаме накратко основните компоненти на едно съобщение за пресата (Press Release)

В началото е необходимо да сте сигурни, че действително разполагате с интересна новина – нищо не дразни редакторите повече от това да получават непрекъснато новини, които не представляват никакъв интерес за тяхната аудитория. Една новина може да засяга следните теми:

  • Пускане на нов продукт на пазара
  • Назначаване на нов персонал
  • Предстоящо събитие
  • Новина, свързана с клиент на фирмата
  • Резултати от дейността на фирмата

Заглавието на вашето съобщение за пресата е много важно и трябва да бъде кратко, грабващо вниманието и целенасочено. То трябва да заинтригува редактора достатъчно, за да го накара да прочете първия абзац, но и да го информира за какво точно става въпрос в съобщението, така че тук няма място за двусмислици.

Първият абзац трябва да следва заглавието, като обобщава съдържанието на останалата част от съобщението, но освен това трябва да съдържа и малко повече подробности. Необходимо е първият абзац да отговаря на следните въпроси касаещи вашата новина: ‘кой, какво, къде, как и защо’.
В главната част на съобщението трябва да навлезете в детайли. Трябва да оправдаете твърденията, които сте направили в предишните абзаци: а именно, че новината наистина е интересна за човека, който я чете.

В края на съобщението е необходимо да насочите читателя за това къде може да получи повече информация по разгледания въпрос. Можете да го насочите към телефон за информация, уебсайт, или към мястото, където се правят демонстрации на описания продукт.

Накрая, трябва да разкажете накратко на редакторския колектив за вашата компания. Не всеки редактор разполага с фотографска памет, затова прибавете един абзац с кратко описание на вашата фирма.