Какво търсят франчайз фирмите

Франчайз – как да стартирате собствен бизнес и как да ви изберат франчайзодателите?

Финасиране

Задължително е да докажете че имате задоволителен капитал. Големите банки могат да отпускат до 70% от нужните ви средства, но другите 30% остават.

Технически умения

Много преуспели франчайзодатели са започнали този бизнес без достатъчен опит и познаване на сектора, в който сега оперират. Много от начинаещите ФД предоставят добро обучение и теоретични познания, което компенсира липсата на опит при стартиране на този бизнес. Една страхотна идея за стартиране на малък бизнес

Комуникация с хора

Много ММ фирми изискват от работниците си да могат да комуникират както с колегите си, така и с клиентите си. В противен случай както работникът, така и работодателите му са застрашени да претърпят загуби.

Задължение и обвързване

Всички франчайзодатели се стремят да наемат хора, които имат желание да успеят. Хора, които са готови да анализират силните и слабите си черти, да активизират силните и да претъпяват слабите. Системата сама по себе си е устроена да преуспява, но за целта са необходими активни участници, готови на всичко, за да постигнат успех.

Работата е продължителна – готови ли сте за това? Мислили ли сте как ще се отразят доходите ви на семейството ви? Франчайзодателите ще ви интервюират и ще се опитат да открият искрената ви мотивация и силата на желанието ви за успех.

франчайз диаграма 2

Отношение

Да се управлява франчайз фирма не е лесно. Човек трябва да има идея и престава за самия бизнес, допълнително да търси хора, готови да се срещат с проблемите на ежедневието, способни да приемат промените и да имат талант да откриват нови хоризонти за развитието на фирмата.
Преуспелите франчайзополучатели са част от семейството на франчайзодателите, техни съотборници. Всички те са обвързани от обща бизнес-мрежа и са изправени пред нови предизвикателства.

Търговски усет

Да бъдеш шеф сам на себе си означава да поемаш отговорност пред себе си, да отговаряш за приходите и цялото финансово състояние. Грешките могат да струват много. Докато се обучавате трябва да се почувствате уверен, че вашите идеи са добри и могат да ви донесат успехи, както на вас така и на тези над вас. Процесът на работа предизвиква у хората желание за по-големи цели и успехи. Това желание ще ви задържи в сферата на този бизнес. Кандидатствайки за работа, вие решавате дали е подходяща за вас, а интервюиращите решават дали сте подходящ за нея.
Ако сте високо квалифициран, този бизнес може да ви предложи много изпробвани методи за успех, но вие трябва да убедите хората над вас, че сте в състояние да се справите.

Факти от света на франчайзинга

  • За момента в Америка франчайз-индустрията печели годишно по 9.3млрд. долара. Всяка следваща година нараства с по 4% . Работните места, които предлага достигат до 316 хиляди.

  • Всички фирми от семейството на франчайзинга отчитат годишно увеличение на доходите си.

  • 85 % от служителите във франчайзингови фирми са доволни от отношенията с шефовете си.

  • Разрастването на тази индустрия е забележимо и все по-често се намират висококвалифицирани работници.

  • Средната сума за започване на франчайз-бизнес е 15 хил. лири.

  • В Америка съществуват 665 фирми от семейството на франчайзинга, като всяка година броят им се увеличава с по 4%.

    Към категория: Бизнес идеи