Кога и защо фирмите подлежат на финансов одит.

Всеки задължителен финансов одит трябва да е възложен и оставен в ръцете на професионалист.

Ако имате и малко съмнение, че нещата биха могли да не са такива, каквито ги изисква законът, вие трябва да се заемете лично с въпроса, или по-специално да проверите какви са процедурите, дали касаят вашата компания и на кого да се доверите.

При всички случаи вие имате счетоводител, но второто мнение от независим одитор никога не е излишно. Външният финансов одит не е лукс за големите фирми, а необходимост. Една такава ревизия ще започне с обследване на документите, в които са нанесени стопанските операции, като премине през съответните доказателства за съществуването им, и стигне до отчитането на данъците. По този начин вие ще бъдете напълно спокойни, че финансовите институции няма да имат никакво основание, ако решат да ви гледат под лупа. Всички рискове за евентуални нарушения ще бъдат ликвидирани, а вие ще се концентрирате върху основната си дейност – да развивате бизнеса си.

Не се налага да заобикаляте закона и да укривате задължения, за да се потърсят възможности за по-ниски данъци и осигурителни тежести. Това експертите по финансов одит го умеят брилянтно и съветите им ще са особено ценни за вас. Оптимизирането на разходите за различни такси определено е огромно предимство, защото бихте могли да вложите тези средства в своята пряка дейност, вместо да правите напразни разходи.

Важно е да знаете, че годишния финансов отчет на фирмата ви подлежи на задължителен финансов одит от регистриран одитор, ако надвишава два от следните показатели: балансова стойност на активите в размер на 2 милиона лева, нетните приходи от продажби са 4 милиона лева, а средната численост на служителите възлиза на 50 души. Независим финансов одит се провежда от регистриран специалист и при акционерни дружества, извършвали дейност, командитни дружества с акции, кредитни и застрахователни компании, както и всички, които се занимават с ценни книжа.

Ресурси: Можете да проверите Вашия ДДС номер тук!

одит