Отнасяйте се към търговията като към професия

Причината, поради която повечето хора не възприемат търговията като професия се крие в това, че твърде голям брой търговци не я възприемат като такава. Професионалистите започват своите кариери, като изучават задълбочено своята област, стават квалифицирани работници, непрекъснато практикуват придобитите умения и редовно опресняват своите знания и умения.
Много търговци прилагат някои от тези принципи що се отнася до знанията им за продукта, но забравят, че основните средства, чрез които осъществяват своята дейност, не са продуктите, които предлагат, а начинът, по който общуват. Ако кажем, че търговците говорят, това ще бъде едно прекалено подценяване на силата на словото. Това, което е направило Хъмфри Богард, Ричард Бъртън и Джеймс Мейсън известни, е свързано колкото с таланта им като актьори, толкова и с начина, по който звучат гласовете им.

Следователно знанията ви не трябва да бъдат ограничени до това, което продавате. Трябва да знаете и как да продавате. Изучаването на психология, комуникация, схеми на взаимоотношения, трябва да бъде част от вашето обучение по същия начин като историята на компанията например. Знанията за това как хората общуват помежду си е също толкова важно, колкото и доброто пласиране на вашия продукт на пазара. Да разберете какво мотивира хората да купуват е също толкова важно като това да разберете как се прави отчет за баланса на фирмата.

Поемете лична отговорност за търговския си успех
В търговията няма такова нещо като късмет. Успяващите търговци сами изграждат своя успех. Те правят така, че да бъдат на подходящото място в подходящото време с подходящия продукт. Вашият търговски успех зависи единствено от вас и от никой друг. Чуждият успех може да допринесе за вашия собствен, по същия начин по който вие допринасяте за успеха на вашата компания като цяло. Но по отношение на вашите собствени резултати отговорността е само ваша. Поемането на лична отговорност ви позволява да контролирате нещата.

Разберете себе си

Ако знаете какво ви мотивира, ще знаете и какво мотивира другите. Самоанализът е предпоставка за успех в търговията. Набележете си цели, приоритети и срокове. Хората, които постигат нещо не разчитат на късмета си. Повечето от тях имат план за действие и работят по изпълнението му. Те знаят какво искат и работят, за да го постигнат.

Разберете, че при определени условия клиентите може да купят и на по-висока цена
Ако хората купуваха само това, което е евтино, всички компании щяха да продават едно и също нещо. Има фирми, продаващи стоки, по-скъпи от вашите, както и фирми, продаващи по-евтино. Хората купуват това, което според техните виждания отговаря на техните нужди. Собственото ви жилище сигурно е пълно с неща, които далеч не могат да бъдат определени като евтини. Същото важи и за вашите клиенти. Повечето клиенти купуват, без да сравняват. Спомнете си кои бяха последните пет неща, които си купихте. Какви сравнения направихте преди да се разделите с парите си?

Отнасяйте се към клиентите по същия начин, по който искате да се отнасят с Вас

Една стара максима в търговията е: „Ако с действията си зарадвате достатъчен брой хора, хората също ще започнат да ви радват”. Кажете на хората по какъв начин бихте желали да говорят с вас. Отнасяйте се с тях по начина, по който искате да се отнасят с вас. Това няма да дава резултати всеки път, но въпреки това вашето отношение ще способства за физическото и умственото ви благосъстояние.

Възрастта, пола и опита нямат значение

Успешните търговци са на всякаква възраст. Те са от двата пола и са с различен опит. Успехът в търговията не зависи от възрастта или от опита. Клиентите купуват от хора, на които имат доверие, а доверието е въпрос на реакция към поведението на другите. То не се основава на белите коси или на споделения интерес към спорта например. Разбира се, имиджът е важен, но все пак всеки може да подобри имиджа си.

Бъдете упорити

Нагласата ви трябва да бъде, че всеки би искал да купи от вас в някакъв определен момент от време. Така че ако поддържате редовно връзка с клиентите си, един ден ще се окажете на подходящото място в подходящото време с подходящото предложение. Повечето неуспяващи търговци спират да контактуват с клиентите точно в момента преди те да пожелаят да купят.

Най-добрите търговци обикновено са тези, които до такава степен се съмняват във възможностите си, че непрекъснато се опитват да станат по-добри, за да не ги разкрият!

Човек никога не спира да се учи. Да спрете да се учите е все едно да спрете да живеете. Така че – защо да не си поживеете?