Накарайте инвестициите да работят във Ваша полза

Превърнете риска в свое преимущество. Вижте как можете разумно да инвестирате и си разработете стабилно портфолио. Накарайте инвестициите си да работят за вас!

За да натрупате и след това да запазите определен капитал, трябва не просто да знаете как да пестите – трябва да можете да инвестирате. А при всяка инвестиция има елемент, наречен риск, без значение в какво инвестирате. Има обаче начини, по които да превърнете рисковете в свое преимущество.

Класически, но изпитан съвет е: Не дръжте всички яйца в една кошница.

В повечето случаи разнообразието в инвестиционните портфeйли идва от т.нар. взаимни фондове или добре познатите у нас инвестиционни дружества. Всеки взаимен фонд съдържа много инвестиции, така че инвестирайки в подобен фонд вие веднага разнообразявате авоарите си. Колкото повече взаимни фондове държите, толкова по-голямо ще е разнообразието в портфейла ви.

За да стане това, обаче, е необходимо да държите фондове в различни пазарни сектори, различен риск и в различни части на света. В България това вече също е възможно. Съществуващите близо 10 инвестиционни дружества у нас и още толкова взаимни фонда, предлагани от Capital Invest и Pioneer, дават подобна възможност и в България. Последните две компании предлагат подфондове с акции на водещи международни компании.

Движението на световните пазари не винаги е еднопосочно, така че обикновено винаги може да бъде намерена възможност за инвестиция. Важно е обаче да се избере правилната комбинация, която е съобразена със степента на риск, която сте готови да понесете.

ЗА ТРЪНЛИВИТЕ ПЪТИЩА ИЛИ КАК ДА ОЦЕЛЕЕМ НА НЕПОСТОЯННИЯ ПАЗАР

Никой никога не е обещавал, че пътуването ще е винаги безпроблемно. Някои инвестиции са променливи. Но ако продължите да следвате посоката, която сте избрали, дори когато инвестициите ви се окажат не толкова успешни, то в дългосрочен план определено ще се представите добре. Факт е, че никой от нас не знае какво ще се случи с инвестициите му за по-дълъг период от време. Ако сте на пазара от 10 или повече години, например, то променливостта на инвестициите не би трябвало да представлява рисков фактор за вас. Историята сочи, че стойността на инвестициите, ориентирани към акции, /например във взаимни фондове инвестиращи в акции/, нараства с течение на времето, независимо от краткотрайните колебания на пазара.

Запомнете, че колебанията са краткотраен проблем. Ако ще се нуждаете от парите си в близките седмици, месеци и дори няколко години, то по-добре не купувайте акции, защото цената им може да падне точно, когато искате да продавате. Вместо това се замислете за инвестиране в по-малко рискови инвестиции с фиксиран доход, които са по-подходящи за задоволяване на краткосрочни нужди. Такива са държавните облигации, дялове на инвестиционни дружества, които инвестират на паричния пазар или банкови депозити. У нас гражданите и физическите лица могат да инвестират в целеви ДЦК, които предлага министерство на финансите. От миналата година то пласира и такива в евро със стъпаловиден купон, а матуритетът им е 5 години.

НАРАСТВАЩИТЕ РАЗХОДИ ИЛИ КАК ДА ПОБЕДИМ ИНФЛАЦИЯТА

Ако нещо днес ви струва един лев, то след 20-30 години ще струва 2 или три пъти повече. Това е инфлация. Ето защо имате нужда от нещо повече от спестовна книжка или инвестиции с фиксирани приходи в портфолиото си.

За да преодолеете инфлацията, в наши дни се нуждаете поне от някакви ориентирани към растежа инвестиции, като акции или взаимни фондове, които търгуват с акции, защото тяхната стойност расте с времето. Не е задължително да спрете да държите тези фондове след като се пенсионирате, защото инфлацията не спира. С 20 или повече години живот в пенсия пред вас ще имате нужда от пари, които се умножават с добра скорост. Естествено никога не трябва да се забравя, че по-високата доходност означава и по-висок риск да загубите част от парите си.