Какво е Pivot point трейдинг?

Трикове и техники при Pivot point трейдинга

Сега, след като се запознахте с основите, можем да преминем към следните няколко Forex трика и съвети, които ние приготвихме за вас за повишаване на вашата търговска успеваемост с Pivots.

1. Рано пиле рано пее.

В ранните часове на търговската сесия всички нива на подкрепа и съпротива се тестват. В по-късните часове пазарът обикновено прави само корекции. Ранните часове започват от първите минути на новия ден! В леглото вие просто ги проспивате.

2. Намиране на подходящото време (Timing).

London time и New York Time, мислете глобално. Докато вие използвате GMT, другите трейдъри оперират в други часови зони. Струва си да вземем предвид поне Лондонския пазар, един от най-големите валутни пазари в света. Той използва GMT. Поради това техните Pivots са изчислени с 5 часа по-късно от Ню Нюйоркските, това означава, че те използват различни данни и ценови диапазони. Струва ли си да пренастроим Pivots към тяхното време и да получим разширена картина на пазара? Да, струва си и още как!
Нашият съвет е да експериментирате с Pivots, като взимате предвид валутната двойка, която ще търгувате, на кой пазар е най-силно застъпена.

Една полезна добавка към тази страница:

2a. Докато ползвате pivots от полунощ през целия ден, в 17 часа EST ако все още търгувате, калкулирайте нови pivots от 5:00pm to 5:00pm EST. Те ще ви дадат освежен поглед върху пазара, който ще е валиден до полунощ, когато вие ще преизчислите новите pivots в съответствие с новите условия в полунощ.

Не се ли смутихте от толкова съждения за времевото позициониране?

Тогава започнете просто: ползвайте само midnight EST Pivots. Търгувайте по този начин за известно време. След това опитайте 5:00pm EST Pivots, вижте кое работи по-добре за вас. Добавете новите правила след като привикнете с базовите Pivot времена.

3. В случай, че предпочитате бързи входове близко до Pivot points и предпочитате да използвате лимитирани поръчки за това, имайте винаги предвид, че поставянето на позиции, толкова близо до които и да е Pivot points нива, може да ви постави в ситуация, когато ордерът е изпълнен, но цената в крайна сметка се закрива от другата страна и тръгва срещу вас. Именно поради тази причина ние не използваме никакви лимитирани ордери; ние изчакваме отскок от или пробив на Pivot points и след това ръчно откриваме нова позиция по текущата пазарна цена.

4. Когато Pivot Point бъде пресечен/преминат от цената

Когато Pivot Point бъде пресечен/преминат от цената, в 95 % от случаите тя достига до S1 или R1. Какво означава това? Сигурна печалба. Ако вие изберете да затваряте вашите позиции по Take Profit на S1 или R1, вие ще печелите ден след ден. От друга страна, вие можете често да виждате, че в течение на няколко други дни вашите позиции се затварят твърде рано, докато цената продължава във вашата посока по-нататък. Решението си е ваше: избор на предсказуема печалба или движения на големите мечти.

5. Междинните линии могат да се използват за поставянето на стоп ордери

5. Междинните линии могат да се използват за поставянето на стоп ордери. Купуваме от Pivot Point, слагаме стоп ордера не точно под Pivot Point, а под междинното ниво между Pivot Point и S1.
Това ще ви даде по-добър шанс за оцеляване, ако Pivot Point бъде пробит.

6. Използвайте различни инструменти

Използвайте допълнителни инструменти за изучаване, като прилагате последователно принципа на конвергенцията: трендопоказващи технически индикатори, Trend lines, Fibonacci levels, MACD indicator и други методи, с които се чувствате комфортно, за потвърждение на входовете и изходите.

7. Скупчване около един от Pivot points

Ако в течение на деня вие определяте скупчване около един от Pivot points, използвайте това във ваш интерес: поставете входна поръчка на пробива на това натрупване точно над Pivot нивото, към което цената се стреми.

8. Достигане до R1/S1

Ако пазарът се е опитал, но не е бил достатъчно силен, за да достигне R1/S1 и вече атакува Pivot Point за да премине от другата страна, бъдете готови за промяна на тренда. Дайте на цената шанс да потвърди своите намерения, фактически закривайки се от другата страна на Pivot Point и влезте отново за печалба, като поставите целта на R1/S1, първото ниво на подкрепа/съпротива.

9. Вход около PivotLine

Ние продължаваме да твърдим, че входът около Pivot Line и поставянето на цели на S1/R1 е най-лекият и най-безопасен начин да се получи сигурна печалба. Това, което може да ви помогне да направите много по-добра търговия, е да оглеждате количеството пипсове, които вие можете да спечелите във всяка сделка. Просто като анализирате разстоянието от PP, където смятате да влезете, до следващото ниво S1/R1, вие можете да кажете дали сделката си струва усилието. Ако количеството пипсове е много малко, вероятно не си струва да се влиза в пазара. По този начин вие се предпазвате от поемането на ненужни рискове от загуби с дребни и необещаващи сделки.

10. Достигане до нива R2, R3 или S2, S3

По времето, когато когато достигне нивата R2, R3 или S2, S3 пазарът вече ще е прекупен или препродаден и тези нива биха били много по-подходящи за закриване на сделката, отколкото за вход.

11. Изчисляване на PivotPoints

Как да изчислим pivot points за понеделник? За изчислението на Pivot points за понеделник ние ще използваме времето от полунощ на петък, до полунощ на неделя.