Да превърнем добрите идеи в успешни иновации

Ефективното развитие на производствения процес изисква динамична комуникация и обмен на бизнес идеи между специалистите в една компанията и потребителите. Общоприетата гледна точка за развитието на продукта винаги е свързана с представянето на иноватора като герой. Всъщност той е само част от процеса. Истината е, че най-успешните иновации изискват голямо въображение, динамичен и сложен обмен на идеи, най-вече с крайния потребител. Технологично ориентираните компании обикновено не отдават необходимото внимание на емоционалната обвързаност на хората с продукт на фирмата.

Малко са и компаниите, намерили начини за осъществяване на този обмен, особено когато става въпрос за внедряване и осъществяване на идеите на потребителите, свързани с дизайна на продукта. Повечето мениджъри и собственици на фирми осъзнават, че организацията има нужда от подобряване на иновациите, но са малко тези, които знаят как да се справят с този проблем. От 12 възможни начина за преодоляване на проблема, почти всеки мениджър посочва като ключов показател по-доброто разбиране на клиента.

Защо обаче не са го направили? Институционалните бариери може би са най-сериозната причина. Често, инженерите се намират на толкова скрито място в компанията, че не са наясно от какво наистина има нужда клиентът. Не са рядкост и случаите, когато компаниите губят иновативността си, защото старшите мениджъри са загубили интерес към продуктите, които продава компанията.

ИНОВАТИВНИТЕ ЛОСТОВЕ

За да установиш и внедриш мнението на клиента за продукта са необходими иновации на различни нива – персонално, междуведомствено, стратегическо. Въпреки че няма две компании, които да осъществяват иновациите по един и същи начин, успешните компании се придържат към следните правила:

СЛУЖИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТ ПРОДУКТА

Може да звучи елементарно, но да бъдеш потребител на собствения си продукт е добър и лесен начин да бъдеш близо до клиента. Как бихте могли да управлявате една компания, ако твърдите, че не желаете да използвате нейния продукт. Когато търсите мениджър за своята компания трябва да е човек, който има ясна визия не само за желанията на клиента, но и за начините, по които може да бъде постигнато това.

НУЖНИ СА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИЕНТА

Добрите иноватори отделят голяма част от времето си в опити да разберат нуждите на клиентите. В същото време те не пренебрегват бившите клиенти, нормално е да искат да чуят позитивни отзвуци от доволни потребители. Компаниите трябва да бъдат по-агресивни в търсене на недоволните клиенти, защото те са източник на полезна информация както за по-дребните, така и за мащабни иновативни проекти. При навлизане на нови пазари местните партньори също могат да бъдат важен източник на мнения. Това важи в най-силна степен за развитите страни, където е по-трудно да се направи пазарно проучване.

Вижте публикацията: „#17 Бизнес идеи + ценни съвети“

ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ МЕНИДЖЪРИ ТРЯБВА ДА СА БЛИЗО ДО ПАЗАРА

Дори компанията да разполага с добра технологична стратегия, ако не разбира пазара от гледна точка на потребителските потребности, тя със сигурност няма да се справи с конкуренцията. Как компаниите поддържат едновременно клиенти ориентиран и технологичен подход? Използването на функционални отдели в развитието на производството е един от начините, по които собственици на компаниите преодоляват пропастта между техническото ноухау и разбирането на клиента.

ПРОУЧВАНИЯТА В СВЕТОВЕН МАЩАБ

В миналото повечето компании представят продукта първо в собствената си страна и едва тогава се заемат с промоцирането му в другите държави. В днешно време обаче те трябва да представят новите си продукти едновременно на много пазари, което създава много трудности за проектантите. Най-подходящата стратегия за справяне с този въпрос в глобален мащаб е провеждането на повече изследвания и проучвания на най-близките до компанията пазари. Установено е също, че достъпът до знанието на клиентите е изключително важен за развитието на компанията.

РАЗБИРАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО И МОТИВАЦИЯТА НА КЛИЕНТА

Не е достатъчно само да чуеш мнението на клиента. Добрите иноватори трябва да разбират причините за дадено поведение. Това ще рече да можеш да задоволяваш не само съществуващите, но и неосъзнатите нужди. Как компаниите достигат до това ниво на разбиране на клиентите и възможностите на пазара? Чрез разнообразни източници на информация за пазара, много потребители на продукта, и осъществяване на близка връзка с клиентите. Да се постигне това определено е трудно, но не и невъзможно.

inovacii

Вижте още: Какво търсят франчайз фирмите