Златното правило в бизнеса – „Не наемай роднина“

Взимането на член от семейството крие големи рискове и често става сериозен проблем, ако той се окаже неподходящ или недостатъчно компетентен за длъжността. По-сериозният проблем обаче възниква, когато трябва да го уволним, без да пострадат семейните отношения.


Много нереалистично би било, ако успеете да уволните безпроблемно член на семейството, смята Куентин Флеминг, автор на книгата Keep the Family Baggage out of the Family Business /

Не намесвайте семейните отношения в семейния бизнес

Според него основните рискове от уволняването на роднина са свързани с недоволството на останалата част от семейството, които ще ви обвинят в семейно предателство.
Най-важното правило при изпадането в подобна неловка ситуация, когато се налага да отстраняване от работа по-близък или далечен роднина, е действията да следват
бизнесрамките и правилата. Поставете ударението върху необходимостта от добро представяне и качества за съответната позиция. Ако някой не е подходящ за дадена длъжност, промяната е неизбежна, независимо дали е част от семейството, приятел или непознат. Мениджърите трябва да управляват и вземат бизнесрешения, както предполага бизнесът, а не да бъдат подвластни на емоцията, твърди Флеминг. Всеки път когато собственикът на компанията изпадне в такава ситуация, първият въпрос, който трябва да си зададе, е какво повелява бизнеспрактиката. В бизнеса всичко е позволено, когато е за доброто на компанията.
Нужна е дързост не само при вземането на решение за уволнение на близък роднина, но и при предупреждаването на останалите членове от семейството да не се месят в създалата се ситуация. Според Флеминг не всичко в бизнеса подлежи на семейна дискусия.
Бъдете готови и за реакция като:

Как можеш да ми причиняваш това? Аз съм част от твоето семейство – предупреждава авторът на книгата.  Истинският мениджър или бизнесмен обаче винаги трябва да прилага добрите бизнеспрактики и в никакъв случай не трябва да се оправдава или извинява за решенията си.